Z Á K L A D N Í   I N F O R M A C E


Atletická přípravka je určena pro děti ve věku 6 - 10 let. Mladší a starší po domluvě.

Jde o službu pro rodiče, kteří chtějí, aby se jejich děti naučily pravidelnému a zdravému pohybu, zabavily se a měly zájem v budoucnu v atletice pokračovat nebo se zaměřily na jakýkoliv jiný sport, ať již rekreačně či vrcholově.

Atletická přípravka se zaměřuje na rozvoj všestranných sportovních dovedností a její snahou je naučit děti základům správného pohybu, obratnosti, koordinace a techniky. Ukázat jim pestrost a rozmanitost pohybu  a vytvořit jim co nejlepší pohybový základ do života.

Tréninky probíhají zábavnou formou, kde si děti  zahrají množství závodivých her a soutěží, naučí se základy atletických disciplín.

Děti mají možnost vyzkoušet a zúročit svoje dovednosti na závodech a soutěžích.

Klub také organizuje pro své členy sportovní tábory a ve spolupráci s dětským nadačním fondem SUNRISE pořádá dětské dny.

JAK PŘIHLÁSIT SVÉ  DÍTĚ:

Zasláním e-mailu dle pokynů v kolonce přihláška na nábor.
Copyright © 2017 SK TROPS Brno All Rights Reserved.